Nádrže na pitnú vodu

Konštrukčne sa navrhujú tak, aby odolali vnútornému tlaku látky s mernou hmotnosťou max. ? = 1050 kg/m3, po naplnení nádrže na max. prevádzkovú hladinu. Nádrže sú staticky dimenzované na zaťaženie od vnútorného tlaku látky bez ďalších priťažujúcich vplyvov ( napr. zaťaženie krytu alebo stien nádrže dodatočne pripojenou technológiou a pod. ). Sú konštruované len na skladovanie látky s voľnou hladinou bez akéhokoľvek vnútorného pretlaku.

AQUAPER © 2021Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk