Dodacie podmienky

  1. Miesta, ktoré spájajú jednotlivé elementy musia byť dodatočne zaizolované vhodným hydroizolačným prípravkom "gumoasfalt, tekutá lepenka a podobne" na náklady kupujúceho.
  2. Doba medzi prvým utesnením pracovníkom nasej firmy a dodatočným doizolovaním spojov je 2 dni.
  3. Nedodržanie týchto podmienok bude dôvodom zamietnutia reklamácie na netesnosť spojov.
AQUAPER © 2024