Nádrže na úžitkovú vodu

Nádrže na úžitkovú vodu slúžia na zachytenie a akumulovanie vody zo striech a zo spevnených plôch. Jej využitie nie je len v polievaní trávnika ale takisto pri odstávke pitnej vody preberá jej časť funkcie a používa sa na splachovanie WC, umývanie podlahy, pranie, dopúšťanie kurenárskeho rozvodu atď.

Ako nádrže na úžitkovú vodu sa môžu použiť aj železobetónové a sklolaminátové žumpy

AQUAPER © 2024