Žumpy, septiky, nádrže na úžitkovú a pitnú vodu

V našej ponuke nájdete žumpy, septiky, nádrže na úžitkovú a pitnú vodu. Našou snahou je zákazníkovi poskytnúť čo najširší výber cenovo dostupných produktov a tým uľahčiť rozhodovanie pre výber hľadaného tovaru. Naša činnosť sa zakladá na predaji kvalitných výrobkov od renomovaných dodávateľov.

Žumpy

sú bezodtokové nádrže, ktoré slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, záhradám atď.

Žumpy

Septiky

sú zakryté podzemné nádrže slúžiace na odsedimentovanie splaškov a sčasti prefiltrovaná voda je ďalej vypúšťaná do povrchových vôd alebo koreňovej čističky.

Septiky

Nádrže na úžitkovú vodu

slúžia na zachytenie a akumulovanie úžitkovej vody zo striech budov a zo spevnených plôch.

Nádrže na úžitkovú vodu

Nádrže na pitnú vodu

sú konštruované len na skladovanie látky s voľnou hladinou bez akéhokoľvek vnútorného pretlaku.

Samonosné nadzemné nádrže na pitnú vodu
AQUAPER © 2021Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk