Žumpy

Žumpy sú bezodtokové nádrže, ktoré slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, záhradám atď. Táto odpadová voda sa po naplnení žumpy ďalej odváža na zlikvidovanie do vhodných zariadení ako napr. čističiek odpadových vôd. Vyrábajú sa z rôznych materiálov od čoho závisia jej vlastnosti ako pevnosť a životnosť.

AQUAPER © 2024