Železobetónové žumpy

Výhody nami ponúkaných železobetónových žúmp oproti konkurencii:

 • obzvlášť pozoruhodný je spôsob výroby vane nádrže – vyrába sa v obrátenom systéme – hore dnom. Vďaka tomu je celá vaňa monolitická, bez technického prerušenia v mieste styku steny s dnom, ktoré by bolo najcitlivejším miestom na vytváranie prenikania vody.
 • zapracované vstupné potrubie ( nieje nutná dodatočná príprava otvoru čím by sa znížil užitočný objem ako pri iných typoch )
 • možnosť doobjednať vstupné potrubie
 • celkový objem je väčší ako užitočný a dodatočnými úpravami sa môže zväčšiť objem žumpy minimálne o 1 m3
 • použitie špeciálnej utesňovacej malty ( nepoužíva sa polyuretánová pena )
 • bezkonkurenčný pomer kvality a ceny
 • viac ako dvadsať rokov skúseností vo výrobe betónových výrobkov umožňuje ponúknuť spoľahlivý a odolný výrobok, ktorý má technické osvedčenie Inštitútu ochrany životného prostredia, potrebné atesty a 2 ročnú záruku
Železobetónové žumpy
Typ Celkový
objem v m3
Užitočný
objem v m3
Dĺžka
v mm
Šírka
v mm
Výška
v mm
Potrubie
v mm
Termín
dodania
dni
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
ZBN454370024507801505 - 1512001440
ZB565,5340025009501505 - 1513001560
ZB7872820225017201505 - 1514001680
ZBN89,283700245014501505 - 1515001800
ZB1011,2103350245019001505 - 1516001920
ZBN1011,2103920272014701505 - 1516501980
ZB1213,2123600260019001505 - 1517002040
ZBN1618163700245027001505 - 1530003600
ZBN2022,4203900268027601505 - 1535004200
V cene je zahrnutý dovoz do 70 km – počíta sa od mesta Zvolen.
V cene žumpy je štandardná stropná doska, 50 cm vstupný komín s poklopom.
Navýšenie vstupného komínka o každých 25 cm/20 EUR + DPH.
Zosilnená stropná doska do zásypu nad 50 cm – 100 EUR + DPH.
Pri neosadení žumpy do jamy Vám vrátime 50 EUR z celkovej sumy ( žumpa sa položí na prístupné miesto ).
 

Osadenie žumpy

Pre osadenie žumpy je potrebné vykopať jamu väčšiu z každej strany o 30 cm ako sú rozmery žumpy, pričom treba brať do úvahy fakt, ako hlboko je vyústenie odpadového potrubia na mieste inštalácii pre správnu hĺbku výkopu.

Žumpy sa ukladajú na zhutnený štrkový násyp, na ktorom je v prípade potreby realizovaná základová doska.
Hrúbku násypu ako aj silu základovej betónovej dosky určí projektant.

Po uložení žumpy do jamy je dobré ju naplniť do 1/3 vodou, prepojí sa potrubie a môže sa zasypať výkopovou zeminou.
Maximálna výška násypu na krycej doske je 500 mm. V prípade väčšej hĺbky osadenia je nevyhnutná silnejšia stropná doska.

 

 1. – stropná doska
 2. – vaňa žumpy
 3. – pieskové lôžko
 4. – utesnenie stropnej dosky a vane
 5. – vstupný komín
 6. – železobetónový krycia doska
 7. – oceľový kryt

Poklop

Železobetónové žumpy
Železobetónové žumpy
AQUAPER © 2023